Thiết Bị Khuếch Đại Tín Hiệu Anten KTS Mặt Đất DVB-T2

65,000